Schoolgids 2023-2024

Elke school heeft een schoolgids. Hierin staat voor ouders praktische en belangrijke informatie over het schooljaar. Veel informatie uit deze gids is ook te vinden op de website van de school. De nieuwe schoolgids wordt begin schooljaar 2023-2024 hier geplubliceerd na goedkeuring door bestuur en de MR.

Tot de nieuwe schoolgids is goedgekeurd, is de schoolgids van schooljaar 2022-2023 beschikbaar.