Contact

OBS Kromme Akkers

Hunzeweg 68
9893 PD Garnwerd

0594-628000
obskrommeakkers@lauwerseneems.nl
Schoolleider: Mark Miedema