Medezeggenschap

Zoals elke andere school in Nederland heeft ook de Kromme Akkers een MR (medezeggenschapsraad). De MR van de Kromme Akkers bestaat uit vier personen. Hiervan vertegenwoordigen twee personen de ouders van de leerlingen en de andere twee leden van de MR vertegenwoordigen het team. De MR houdt zich in hoofdzaak bezig met de zogenaamde beleidsmatige zaken en geeft hierover advies aan de directie.

Hierbij moet je denken aan zaken zoals het schooljaarplan en de formatie, de benoeming van een nieuwe directeur, het financieel beleid van de school en nog veel meer. Er bestaat de mogelijkheid om een vergadering van ons bij te wonen. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, dit betekent dat iedere belangstellende de MR-vergadering kan bijwonen. De MR bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren. In het modelreglement staat dat wanneer de MR over individuele personen spreekt, de vergadering een besloten karakter krijgt. De uitkomst van een besloten gedeelte wordt niet opgenomen in de notulen. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de MR-leden niet geschikt is om in het openbaar te behandelen, is de vergadering besloten. 

De notulen zijn openbaar en worden op deze pagina geplaatst. De notulen liggen altijd een vergadering achter, omdat de notulen worden geplaatst na goedkeuring tijdens de volgende vergadering.

Vragen over de MR? Neem contact op met ouderlid en voorzitter Hennie Stienstra via 06-55452845 of mrkrommeakkers@goudonderwijs.nl.

Volgende vergaderdatum: 11 juni, 20.30 uur (Teams).