Verlof aanvragen

Middels onderstaande formulier is het mogelijk om verlof aan te vragen. Vanaf 5 jaar is een leerling leerplichtig. Een schoolleider mag niet zomaar verlof toekennen, de afspraken zijn vastgelegd in de leerplichtwet en hier terug te vinden. Valt een aanvraag buiten de kaders, mag er geen verlof toegekend worden. Bij twijfel is overleg voorafgaand aan de aanvraag natuurlijk geen probleem.

Verlofaanvraag