Groei en Bloei

Sinds 2022 werken wij samen met KindH om voor- en naschoolse opvang inpandig aan te bieden, met als locatienaam Groei en Bloei. We hebben voor elkaar gekozen omdat de manier wij als organisaties naar kinderen kijken plus de aanpak sterk overeenkomt. Onderstaande tekst komt van de website van KindH. Voor aanmelden, contact of meer informatie verwijzen wij graag naar de website van KindH.

Bij KindH mag ieder kind meedoen!

Wij gunnen ieder kind een onbezorgde dag. Met of zonder beperking kun je bij ons heerlijk samen spelen en leren. Onze kinderopvang en peuterspeelzalen zijn er op gericht om ieder kind mee te kunnen laten doen. Daarbij letten we natuurlijk goed op ontwikkeling, ondersteuning en sluiten we aan bij thuis en school.

Juf Nienke-Anne en juf Suzanna leiden de dagelijkse gang van zaken bij de opvang. Tijdens schooltijd zorgen zij met andere medewerkers voor kinderen tussen de 0 en de 4 jaar. Passend bij de visie van de school sluiten na schooltijd oudere kinderen tot 13 jaar aan bij de jongsten van de dagopvang. Voor jongere kinderen is er een prachtige afgeschermde buitenruimte met zandbak, zicht op de kippen en moestuinen. Oudere kinderen maken ook gebruik van de rest van het schoolplein. Vriendjes of vriendinnetjes die blijven spelen? Veel is mogelijk in overleg, mede dankzij onze kleinschaligheid.

Op dit moment maken er verspreid over de week zo'n 30 kinderen gebruik van de opvang, met als drukste dagen rond de 15 kinderen tussen de 0 en 13 jaar.

Nieuwsgierig? Wees welkom en kom een kijkje nemen!