SOP 2023-2024

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een verplicht document dat wij minstens eenmaal in de vier jaar moeten bijwerken. In het SOP hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.