Onze missie en visie

'De Kromme Akkers is een school waar kinderen gedurende hun basisschoolperiode een leerzame en gelukkige tijd beleven.'

Onze missie is het ijkpunt voor onze beslissingen, het is waar wij als school voor staan.

Wij geloven dat je pas écht een leerzame en gelukkige tijd kunt hebben als je goed in je vel zit. Daarom geven wij actief onderwijs met aandacht voor meer dan alleen taal en rekenen in een klaslokaal. Actief onderwijs betekent dat leerlingen betrokken worden bij wat ze leren. Naast taal en rekenen leren kinderen over creativiteit, natuur en sport.

Ieder mens wil zich gehoord en gezien voelen. Daarom begint bij ons een gelukkige schooltijd met een nieuwe leerling opnemen in onze mini-gemeenschap. Dit doen we door leerlingen veel met elkaar samen te laten spelen en werken in wisselende samenstellingen. Ook betrekken we leerlingen via een leerlingenraad bij de school. Door samen verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en de omgeving, stimuleren we een positieve omgang met elkaar en de natuur.

Iedere leerkracht kent alle leerlingen en wij denken met elkaar mee om de beste keuzes te maken voor iedere leerling. Op deze manier werken we preventief en maken we gebruik van elkaars expertise. Tenslotte is voor een fijne schooltijd vertrouwen onmisbaar en ruimte voor zelfstandigheid met hulp waar nodig. Zo ervaart iedere leerling succes, ook als de ontwikkeling wat sneller of langzamer gaat.