Ons onderwijs

We werken bewust met bouwen bestaande uit combinatiegroepen.

We werken in combinatiegroepen zodat leerlingen van elkaar kunnen leren. We hebben een onder- midden- en bovenbouw. Dankzij het werken in bouwen kunnen we veel makkelijker aansluiten bij de leerbehoefte van onze leerlingen. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen makkelijk aansluiten bij andere leerstof. Leerlingen die behoefte hebben aan meer herhaling, bedienen we ook zonder moeite.

We geven goed onderwijs; meer dan alleen rekenen en lezen!

Goed onderwijs zien wij als vanzelfsprekend. Dit is te zien aan onze eindtoetsresultaten. Geïnteresseerd in de cijfers? Kijk vooral op Scholen op de Kaart. Naast goede resultaten voor de basisvaardigheden willen we leerlingen meer leren. Daarom besteden wij veel onderwijstijd aan het oefenen van andere vaardigheden.

Het eerste deel van de dag besteden wij aan taal en rekenen. Het tweede deel van de dag werken wij thematisch met 4xWijzer. Door vakken als wereldoriëntatie en begrijpend lezen thematisch te behandelen krijgt het geleerde meer betekenis. We gaan bij verschillende thema's de wereld in om te leren, we halen de wereld ook de school in. Vrijdagmiddag werken we met groep 5 tot en met 8 in circuitvorm aan creatieve vaardigheden.

Op het schoolterrein hebben we een eigen moestuin en kippenren. Hebt u vroeger ook wel eens klassendienst gehad? Leerlingen in onze bovenbouw hebben kippendienst. Producten uit de moestuin en eieren van de kippen worden regelmatig verkocht in onze Kromme Winkel.

Kinderen voelen zich bij ons veilig en geborgen.

Op veel websites van basisscholen staat dat ze 'werken aan een goed pedagogisch klimaat'. Voor ons betekent het dat we tijd investeren in een prettige omgang met elkaar, zodat alle kinderen met plezier naar school gaan. Dit doen wij met behulp van onder andere de Kanjeraanpak.

We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun omgeving. Zo hebben alle leerlingen op school een maatje. In de onderbouw kan een leerling van 6 jaar een instroomleerling wegwijs maken. Maar ook door de verschillende bouwen heen; zo zijn er lees- en schoolmaatjes.

Onbekend maakt onbemind, het omgekeerde is ook waar! Leerlingen hebben bij ons meerdere jaren dezelfde leerkracht. Leerlingen en leerkrachten kunnen elkaar écht leren kennen. Door geregeld met ouders (het liefst met leerlingen erbij) in gesprek te gaan, verbinden we school en thuis om zo samen een kring om het kind te vormen.