Thematiserend onderwijs

Een deel van ons onderwijs is ingericht rondom thema's. We gebruiken hierbij de aanpak en thema's van 4xWijzer. 

Bij thematiserend werken staan vakken niet op zichzelf, maar zijn ze met elkaar verbonden door een overkoepelend thema. Thematiserend onderwijs wordt ook wel vakoverstijgend genoemd. Bij een thema over het continent Afrika komen aardrijkskunde, natuur, topografie, techniek en geschiedenis in samenhang aan bod. Zo komt bij topografie de vraag naar boven waarom een aantal grenzen in Afrika recht zijn, wat een bruggetje biedt naar de koloniale geschiedenis. Doordat alles goed bij elkaar past, bouwen we aan een stevig raamwerk van kennis. Daardoor blijft de lesstof ook veel beter hangen.

Bij thema's halen we de wereld de school in en soms gaan we met de school de wereld in. Voor schooljaar 2023-2024 staan ook al een hoop uitjes in de planning, van stadswandelingen bij een thema over de Middeleeuwse stad tot het blote voetenpad in Opende bij het thema Op Reis.

Naast wat al omschreven staat, biedt thematiserend werken nog meer voordelen!

Hogere motivatie en betrokkenheid

Thematisch werken gaat (vrijwel) altijd samen met een hoge motivatie van leerlingen. Door een thema zo aan te bieden dat het past bij de belevingswereld van leerlingen, zijn ze meer betrokken en gemotiveerd dan bij andere aanpakken. 

Groepsgevoel

Een thema behandel je met de hele klas. Natuurlijk, ook bij reguliere lessen zit je met elkaar in een klaslokaal. Maar bij thematisch werken staat het groepsgevoel centraal. Leerlingen werken bij het verwerken in verschillende samenstellingen en op verschillende niveaus samen.

Meer leermomenten

Een thema duurt meerdere weken. Hierdoor komen we vaker terug op eerder aangeboden lesstof. Dankzij herhaling krijgt kennis de kans om meer wortel te schieten en het geeft de mogelijkheid stap voor stap dieper op moeilijkere onderwerpen in te gaan.

Trotse leerlingen leiden ouders rond na ons thema Kunst

Leerlingen schildereren dino's bij het thema over dinosauriërs.

Bezoek aan het Rijksmuseum bij het thema Kunst

Foodmarket na onze themaweek over gezond eten

Proefjes doen bij Het Groninger Landschap bij het thema Natuur